Netrukus – kompensacijos elektromobiliui įsigyti ir modernizuoti gyvenamąjį namą

Įsigaliojo Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojantis planas, kuris numato valstybės paramą fiziniams ir juridiniams asmenims įvairiose srityse. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas priemonėms, kurias įgyvendinus pasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas.
Visoms plane numatytoms priemonėms įgyvendinti kvietimai bus paskelbti 2020 m. II ketvirtį Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainėje.
Pirmieji pasinaudoti parama galės tie gyventojai, kurie planuoja įsigyti elektromobilį ar modernizuoti savo gyvenamąjį namą. Prašymus/paraiškas teikti per APVIS jau bus galima nuo 2020 m. balandžio 20 d.
Šiuo metu dar nėra paskelbti kvietimai teikti paraiškas šioms išmokoms gauti, ketinantieji į jas pretenduoti jau gali pradėti tam ruoštis – pirkti elektromobilį, priduoti sunaikinti taršų automobilį (jei nori gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją) Detalūs reikalavimai patvirtinti „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos apraše.
Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui:

  • 2000 eurų, įsigijus naudotą elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai ne ankstesni nei 2015 m. kovo 13 d., o pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data yra ta pati (sutampa) ir yra ne ankstesnė nei 2020 m. kovo 13 d.;
  • 4000 eurų, įsigijus naują elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data yra ta pati (sutampa) arba ne ankstesnė nei 2020 m. kovo 13 d.;
  • papildoma 1000 eurų kompensacija skiriama pareiškėjui, kuris tinkamai sunaikino savo seną transporto priemonę.

Ketinantys modernizuoti savo gyvenamąjį namą ir pasinaudoti parama galės gyventojai, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.). Modernizavus namą bus privaloma pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).
Finansuojamos bus tokios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės:
– stogo šiltinimas be stogo dangos keitimo;
–  stogo šiltinimas su stogo dangos keitimu;
– stogo perdangos šiltinimas su stogo dangos keitimu;
–  stogo perdangos šiltinimas be stogo dangos keitimo;
–  grindų ant grunto šiltinimas;
–  grindų virš rūsio šiltinimas;
–  sienų ir cokolio šiltinimas;
–  grindinio šildymo sistemos įrengimas;
–  radiatorių įrengimas;
–  esamų langų keitimas, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;
– esamų lauko ir tambūro durų bei vartų keitimas, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;
– centrinės rekuperacinės sistemos įrengimas
Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui sieks iki 14 500 Eur.
Detalūs patvirtinti Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos apraše.

Dalintis socialiniuose tinkluose