16 įmonių kreipėsi paramos taršioms technologijoms keisti

Baigėsi 3 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos kvietimai teikti paraiškas – 1 gamybinių nuotekų taršai mažinti, kiti 2 oro taršai mažinti. Paraiškas pateikė 16 įmonių. Kiekvienam kvietimui mažiau taršioms technologijoms diegti buvo skirta po 1 mln. eurų iš LAAIF programos lėšų.
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pagal kvietimą „Prevenciniai projektai, susiję su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu” gavo 9 paraiškas už daugiau kaip 1,2 mln. eurų.
„Norisi pasidžiaugti, kad pateiktų paraiškų suma viršija numatytą sumą. Atrenkant projektus bus taikomas ne tik minimalaus balų skaičiaus patikrinimas, tačiau projektai turės galimybę konkuruoti tarpusavyje pagal nustatytus naudingumo balus. Tai sukuria palankią terpę finansuoti projektus turinčius didesnį aplinkos apsaugos efektą”, – džiaugėsi APVA Nacionalinių programų valdymo departamento Aplinkosaugos skyriaus vedėjas Vidas Stašauskas
Pagal kvietimą „Projektai, susiję su technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimu“ viso gauta 5 paraiškos už kiek daugiau nei 900 tūkst. eurų.
„Priemone siekiama mažinti kietųjų dalelių, azoto, sieros oksido ir kitų junginių kiekius patenkančius į aplinkos orą. Gautas paraiškų skaičius nėra didelis. Darome prielaidas, kad mažas pareiškėjų aktyvumas buvo dėl to, kad šią vasarą jau buvo skelbti keli kvietimai priemonėms, mažinančioms aplinkos oro taršą iš Klimato kaitos programos. Taip pat pareiškėjų skaičių galimai sumažina de minimis apribojimai, kad įmonei per 3 metus negali būti suteikiama daugiau kaip 200 tūkst. eurų paramos”, – įžvalgomis dalinosi V. Stašauskas.
Pagal LAAIF programos Aplinkos oro apsaugos 3.2.2. kryptį „Projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“ gautos 2 paraiškos.
„Šis kvietimas susilaukė mažiausiai susidomėjimo. Tai buvo pakartotinis kvietimas ir panašu, kad didelio poreikio finansuoti šiai sričiai nėra arba jis tiesiog nepribrendo”, – teigė V. Stašauskas.
Kvietimai buvo skirti įmonėms technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių vandens taršą ir aplinkos oro taršą, diegimui.
Gautų paraiškų sąrašus galima pamatyti ČIA. 
 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose