31 mln. eurų biometano dujų gamybai ir biodujų išvalymui

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) baigė paraiškų biometano dujų gamybai bei biodujų valymo įrenginiams įrengti vertinimą. Šiam kvietimui iš Klimato kaitos programos buvo skirti 31 mln. eurų.

Pagal šį kvietimą buvo gautas rekordinis skaičius paraiškų – net 22 paraiškos už 67,75 mln. eurų, t. y. dvigubai daugiau nei buvo skirta lėšų.

Įvertinus investicinei paramai gautas paraiškas, finansavimas APVA direktoriaus įsakymu skirtas 9 paraiškoms už 31 mln. eurų.

„Klimato kaitos programos lėšomis finansuojami Biometano dujų gamybos projektai yra kritinis žingsnis siekiant Lietuvos atsinaujinančios energijos tikslų. Ši 31 milijono eurų investicija ne tik skatina tvarią energetiką, mažina priklausomybę nuo iškastinio kuro, padeda mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, bet ir sukuria naujas darbo vietas. Didžiulis paraiškų skaičius – 22, viršijantis skiriamą finansavimą dvigubai, rodo aiškų verslo ir žemės ūkio sektorių susidomėjimą atsinaujinančios energijos technologijomis Lietuvoje. Tai parodo, kad biometano sektorius yra gyvybingas ir augantis,“ – sako APVA Nacionalinių programų valdymo direktorius Vytautas Vrubliauskas.

APVA paskelbtas kvietimas truko nuo liepos 3 d. iki rugsėjo 1 d. Paraiškas gauti paramą pagal šią priemonę galėjo teikti LR juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės, taip pat žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui – 4 mln. eurų, kai statomi nauji biodujų gamybos, biodujų kartu su biometano gamybos įrenginiai ir 1,7 mln. eurų, kai įgyvendinama biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų arba statomų biodujų gamybos įrenginių.

Investicinė parama skiriama naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais, leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus, panaudoti transporto sektoriuje arba naudoti savo elektros/šilumos energijos poreikiams aprūpinti. Taip pat naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams prie esamų biodujų jėgainių, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.

Dalintis socialiniuose tinkluose