Privačių miškų kokybei gerinti bus skiriamos dotacijos

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) privačių miškų savininkus nuo 2023 m. liepos 17 d. 8 val. kviečia teikti paraiškas išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymui į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus, įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų formavimui.

Kasmet šiai priemonei įgyvendinti bus skiriama po 540 tūkst. Eur, pertvarkant į geresnės kokybės medynus apie 150 ha menkaverčių medynų. 1 ha medynui pertvarkyti numatoma skirti nuo 3000 iki 3900 Eur, atsižvelgiant į sodinamas medžių rūšis. Reikalavimai paramai gauti – atliekamiems medynų pertvarkymo ir atkūrimo darbams, būtini pateikti dokumentai, paraiškos forma ir kt. pateikti apraše.

„Šios priemonės veiklos tikslas – pertvarkant medynus ir krūmynus, švelninti klimato kaitos poveikį ir didinti miškų atsparumą jam, racionaliau naudoti miškus ir vykdyti miškų ūkio sektoriaus plėtrą. Anksčiau APVAi neteko dirbti su miškų priemonėmis, tačiau tikimasi, kad turima aplinkosauginių ir energetinių projektų administravimo patirtis leis sėkmingai įgyvendinti šios priemonės veiklas, siekiant pagerinti privačių miškų kokybę ir atsparumą klimato kaitai“ – teigia APVA Taršos prevencijos skyriaus vedėjas Mindaugas Gustas.

Šios pažangos priemonės veiklos įgyvendinimas padės įgyvendinti 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, numatytus darnaus vystymosi principus, sustiprins miškų gebėjimą prisitaikyti prie klimato pokyčių, padidins jų atsparumą, užtikrins darnų miškų sektoriaus vystymąsi.

Paraiškų teikimo terminas – iki 2023 m. rugsėjo 15 d. 16.00 val.

Visos paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros APVIS sistemą: https://apvis.apva.lt/

Paraiškų teikimo klausimais, prašome kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. +370 686 15 024 arba el. p. miskai@skelbimai.apva.lt

 

Dalintis socialiniuose tinkluose