ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

Aplinkos projektų valdymo agentūra neatlieka ūkio subjektų priežiūros.