PLANUOJAMI VIEŠIEJI PIRKIMAI

Įstaigos planuojamus viešuosius pirkimus galite sekti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/PlannedProcurement/List