Gautos 27 paraiškos pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“

Informuojame, kad Agentūra gavo 27 paraiškas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų  veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.


Šių metų sausio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-50 buvo patvirtintas šios Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1 pagal kurį bus vertinami minėti projektai.


Taip pat šių metų kovo 24 d. LR aplinkos ministerija pasirašė įsakymą dėl įsakymo (Nr. D1-357) „Dėl 2014-2020 m. iš Europos Sąjungos fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo.

 

Jis buvo reikalingas įgyvendinamų projektų pagal Biudžeto lėšų panaudojimo sutartis vertinimui ir sutarčių pasirašymui pagal 2014-2020 m. teisės aktų reikalavimus. Taip pat deklaruojant Europos Komisijai su projektų įgyvendinimu susijusias patirtas išlaidas, kurios šiuo metu apmokėtos iš Valstybės biudžeto.


Pažymėtina, kad daugelis projektų, įgyvendinamų pagal Laikinosios tvarkos aprašą, objektų yra pastatyti.

 

Jau įrengta 10 vandens gerinimo įrenginių, nutiesta 191 km nuotekų ir 152 km vandentiekio tinklų bei pastatyti 5 nuotekų valymo įrenginiai.


Agentūrai, atlikus paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą ir pasirašius projektų finansavimo sutartis, bus atliktos projektų planinės patikros vietoje bei įvykdytos šių projektų užbaigimo procedūros.


Finansavimo sutartis su projekto vykdytojais planuojama pasirašyti gegužės mėnesį.

 

revington.net nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose