Agentūra sėkmingai įgyvendino 2017 m. I pusmečio investicijų planą

Džiaugiamės, jog šių metų liepos viduryje Agentūra sėkmingai pasiekė 2017 m. I pusmečio planą. Investicijos administruojamiems aplinkosaugos projektams jau siekia 10 proc. viso metinio plano.
2017 m. Agentūrai iš valstybės biudžeto skirta 117,5 mln eurų lėšų. Didžioji dalis lėšų – 114,7 mln eurų – sudaro projektų, finansuojamų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, investicijoms skirtos lėšos.
Sėkmingiausiai įgyvendinti planą pavyko projektams pagal priemones „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ (pasiekta 96 proc. 2017 m. I pusm. plano) ir „Kraštovaizdžio apsauga“ (pasiekta 95 proc. 2017 m. I pusm. plano).
Didžiausios investicijos buvo panaudotos infrastruktūriniams projektams pagal priemones „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos tobulinimas“ (2017 m. I pusm. investicijų suma siekė 2,5 mln eurų) ir „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ (2017 m. I pusm. investicijų suma siekė 1,4 mln eurų).
Tikimės, jog 2017 m. II pusmetį Agentūros administruojamų projektų numatytos veiklos bei darbai sparčiai įsibėgės ir iki 2017 metų pabaigos Agentūra sėkmingai įgyvendins metinį investicijų planą.

negromanosphere.com nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose