Agentūroje pasirašyta vandentvarkos projekto finansavimo ir administravimo sutartis

Šių metų balandžio 30 d. Aplinkos projektų valdymo agentūroje buvo pasirašyta projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose“ finansavimo ir administravimo sutartis. Sutartį pasirašė Agentūros direktorius Ignotas Šalavėjus ir projekto vykdytojas UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius Vidas Jakimavičius.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai balandžio 29 d. priėmus sprendimą finansuoti projektą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose“ Agentūra parengė šio projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Vandentvarkos projektas bus finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Projektui skirta 1 540 679,84 eurų finansavimas, Projekto vykdytojas skirs 83 642,45 eurų.

 

Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Leipalingyje ir Druskininkuose. Projekto metu numatoma vykdyti naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą Leipalingyje bei nuotekų tinklų statybą Druskininkų mieste.

 

Projekto metu Leipalingio miestelyje numatoma pakloti 3,393 km vandentiekio ir 3,214 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prie jų prisijungti 133 būstams.

 

Druskininkų mieste numatoma pakloti 1,313 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prie jų prisijungti 75 būstams. Projekto vykdytojas pasirašydamas sutartį įsipareigojo iki 2015 m. pabaigos prie naujai įrengtų centralizuotų nuotekų tinklų prijungti 83 gyventojus, prie vandentiekio tinklų – 53 gyventojus.

 

 


 

Pažymėtina, kad vadovaujantis 2008 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401, patvirtintu Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašu, Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2015 m. rugsėjo 30 d.

 

Dėl šios priežasties į Projekto finansavimo ir administravimo sutartį buvo įtraukta nuostata, kad Projekto vykdytojas įsipareigoja po Apraše numatyto veiklų įgyvendinimo termino pabaigos – 2015 m. rugsėjo 30 d. – padengti likusias Projekto veiklų statybos užbaigimui būtinas išlaidas.

 

Atsižvelgiant į tai, Agentūra numato vykdyti padidintą Projekto veiklų įgyvendinimo eigos stebėseną, siekiant užtikrinti, kad Projekto įgyvendinimo metu numatyti statybos darbai būtų užbaigti iki 2015 m. rugsėjo 30 dienos.

 

Šiuo metu Agentūra atlieka dar 2-iejų vandentvarkos projektų, įtrauktų į Priemonės valstybės projektų sąrašą Nr. 5, tinkamumo finansuoti vertinimą. Siūlymą dėl šių projektų finansavimo numatoma pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai iki šių metų gegužės 22 d.

 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose