Agentūroje pasirašytos vandentvarkos projektų finansavimo ir administravimo sutartys

Vakar, birželio 30 d., Aplinkos projektų valdymo agentūroje buvo pasirašytos vandentvarkos projektų finansavimo ir administravimo sutartys. 

 

Projekto „Geriamojo vandens nugeležinimo stočių statyba Ėriškių, Upytės ir Žibartonių kaimuose, Panevėžio rajone“ finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta su projekto vykdytoju VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“.

 

Siekiant Panevėžio rajono Ėriškių, Upytės ir Žibartonių kaimų gyventojams ir šiuose kaimuose veikiančioms įmonėms sudaryti sąlygas gauti sveiką geriamąjį vandenį, atitinkantį nacionalinius bei ES vandens kokybės reikalavimus, bei užtikrinti gyvenimą, darbą ir poilsį švaresnėje, saugesnėje ir patrauklesnėje kaimų aplinkoje, projekto įgyvendinimo metu numatoma pastatyti 3 naujus geležies šalinimo įrenginius.

 

Įgyvendinus projektą, planuojama sveiką geriamąjį vandenį Ėriškių, Upytės ir Žibartonių kaimuose tiekti 1390 gyventojams.

 

Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje, III eilė)“ finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta su projekto vykdytoju UAB „Šilalės vandenys“. 

 

Projekte numatoma nutiesti 2,27 km nuotekų ir 1,64 km vandentiekio tinklų Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio miestelyje, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 98 būstams (284 gyventojams), prie nuotekų šalinimo sistemos – 98 būstams (284 gyventojams).

 

Projektai finansuojami pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

 

Dalintis socialiniuose tinkluose