AKTUALI INFORMACIJA fiziniams asmenims, įgyvendinantiems projektus

Fiziniai asmenys, kurie 2018 m. teikė projekto registracijos formas kompensacinei išmokai pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemones gauti ir kuriems buvo rezervuota kompensacinė išmoka, bet pasikeitus aplinkybėms negalės įgyvendinti projektų, turėtų nepamiršti, kad apie tai privalo raštu informuoti Agentūrą.
Jei jūsų planai pasikeitė ir jūs nespėsite ar nusprendėte apskritai neįgyvendinti projekto iki 2019 m. kovo 31 d. apie tai turite pranešti iki š. m. gruodžio 1 d.
Atkreipiame dėmesį, kad iki nustatyto termino nepranešus apie atsisakymą įgyvendinti projektą ir nepateikus mokėjimo prašymo mokėjimo prašymo iki kitų metų kovo 31 d., Pareiškėjai netenka teisės kreiptis ir gauti paramą iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų vienerius metus.

Dalintis socialiniuose tinkluose