Aktuali informacija priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų vykdytojams

Aplinkos projektų valdymo agentūra vertindama pagal priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008) įgyvendinamų projektų gaunamą informaciją pastebi, kad įgyvendinant projektus dalis suprojektuotų aikštelių yra perkeliamos į kitą vietą nei buvo numatyta pagal projektų paraiškas. Nusprendus perkelti suprojektuotą aikštelę į kitą vietą, papildomai atliekamos projektavimo paslaugos bei šias papildomas projektavimo paslaugų išlaidas prašoma finansuoti projektų lėšomis.
Agentūra, atsižvelgdama į projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (patvirtinta 204-10-08 LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316) 402 p., kuriame nurodyta, kad išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti numatytos projekto sutartyje bei siekiant išvengti dvigubo finansavimo, vertina, kad:
🔎 Projekto lėšomis gali būti apmokamos tik tos objekto projekto parengimo išlaidos jei pagal šį projektą pastatomas objektas;
🔎 Projekto lėšomis gali būti apmokamos objekto projekto parengimo ir to paties objekto papildomo projekto parengimo išlaidos, kai reikia atlikti naujas projektavimo paslaugas dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų (pvz.:  objekto projektas buvo parengtas ir po projekto parengimo iki darbų pradžios buvo pakeisti teisės aktai, dėl kurių reikia atlikti papildomas projektavimo paslaugas);
🔎 Projekto lėšomis negali būti apmokamos papildomos objekto projekto parengimo išlaidos jei pagal šį projektą nėra pastatomas objektas.
Atkreipiame dėmesį, kad detalus išlaidų tinkamumo finansuoti projekto lėšomis vertinimas atliekamas gavus visą susijusią informaciją bei dokumentus.

Dalintis socialiniuose tinkluose