Aktualija projektų vykdytojams: 2007-2013 m. projektų užbaigimo ataskaitos

Primename, kad užbaigus 2007-2013 m. programos VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektą, 5 metus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams, projektų vykdytojai turi pateikti ataskaitas po projekto užbaigimo.
Užbaigto projekto ataskaitą už 2017 metų ataskaitinį laikotarpį reikia pateikti Agentūrai per DMS ne vėliau, kaip iki 2018 m. sausio 30 d. Rekomenduojama ataskaitą pildyti tiesiogiai DMS. Aktualią ataskaitos formą ir jos pildymo instrukciją galite rasti adresu: https://skelbimai.apva.lt/2007-2013/ataskaitos/.

Dalintis socialiniuose tinkluose