Aktualija projektų vykdytojams: SSĮP programoje atnaujintas detalaus akto šablonas

Nuo 2018 m. vasario 1 d.  SSĮP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra) programoje yra atnaujintas detalaus akto šablonas. Nuo šiol projekto vykdytojai (rangovai ar projektus administruojančios įmonės), atsisiuntę iš SSĮP programos dalinai sugeneruotus akto šablonus (Excel formate), juose ras du lapus:

  1. Excel lapas, pavadinimu „Sąmata“ – tai atliktų darbų detalusis aktas, kurį projekto vykdytojai (rangovai ar administruojančios įmonės) turi užpildyti pagal SSĮP programos projektų vykdytojo vadovą (Excel lape įvedamas detalaus akto numeris, akto data bei nurodomi aktuojami kiekiai ar sumos);
  2. Excel lapas, pavadinimu „Suvestinis_supaprastintas_aktas – šio dokumento projekto vykdytojui (rangovui ar administruojančiai įmonei) pildyti pačiam nereikia. Excel lapas užsipildo automatiškai, pildant pirmąjį lapą, pavadinimu „Sąmata“ – detalųjį aktą.

 
Rekomenduojame naudotis SSĮP programos galimybėmis ir pildant detaliuosius aktus, tame pačiame faile iškart turėti ir suvestinius (supaprastintus) aktus, kuriuos atsispausdinus galima teikti pasirašyti, o po to pridėti prie mokėjimo prašymų, teikiamų Agentūrai.

Dalintis socialiniuose tinkluose