Aktualu projektų vykdytojams: dažniausiai pasitaikančios klaidos vykdant viešuosius pirkimus

Informuojame projekto vykdytojus apie pastaruoju metu dažniausiai pasitaikančias klaidas vykdant viešuosius pirkimus.

Perkančiosios organizacijos / Perkantieji subjektai pirkimo dokumentuose nustato kvalifikacinius reikalavimus, susijusius su VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotais kvalifikacijos atestatais Tiekėjui ir / ar Tiekėjo siūlomiems statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams, tačiau pirkimo dokumentuose dažnai nebūna aprašyta, kokie kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai dėl teisės verstis statybos veikla (būti rangovu, projektuotoju ir t.t.) būtų taip pat tinkami užsienio šalių tiekėjams. 

Atsižvelgiant į 2016-12-29 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą bendrąją teisės taikymo taisyklę civilinėje byloje Nr. e3K-3-546-469/2016 dėl teisės pripažinimo dokumento užsienio rangovams išdavimo, siūlome pirkimo dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose dėl teisės verstis statybos veikla (kai reikalavimas susijęs su VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotais kvalifikacijos atestatais Tiekėjui ir / ar Tiekėjo siūlomiems statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams) papildyti nuostatomis Tiekėjui: „Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės tiekėjas gali pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateikto prašymo (su gavimo žyma, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentą patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti teisės pripažinimo dokumentą“ ir atitinkamai Tiekėjo siūlomų statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams: „Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės specialistai gali pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateiktų prašymų (su gavimo žyma, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentų patvirtintas kopijas. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti specialistų teisės pripažinimo dokumentus“.

Dalintis socialiniuose tinkluose