Aktualu projektų vykdytojams: dėl priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinamų projektų

Šiuo metu regioniniai atliekų tvarkymo centrai, miestų ir rajonų savivaldybės įgyvendina 34 projektus, kurių metu bus įsigyti komunalinių atliekų surinkimo konteineriai aikštelėms. Perkami antžeminiai, požeminiai ir pusiau požeminiai įvairaus tūrio konteineriai mišrioms komunalinėms, plastiko, popieriaus, stiklo, tekstilės ir biologinėms atliekoms, taip pat ir kompostavimo priemonės.

Anot APVA Taršos mažinimo projektų skyriaus patarėjo Artūro Pužo, vertinant įgyvendinamų projektų gaunamą informaciją, pastebima, jog projektų vykdytojai, priimdami įsigytus atliekų konteinerius, vadovaujasi viešųjų pirkimų metu pateiktuose pasiūlymuose nurodytomis deklaracijomis, paaiškinimais, garantijomis. Agentūra papildomai neprašo pateikti įrodančių dokumentų, jog šie konteineriai atitinka pasirašytose prekių ar rangos darbų sutartyse keltus techninius reikalavimus.

✅ Techninius reikalavimus perkamiems konteineriams nusistato patys projektų vykdytojai, todėl juos priimdami jie privalo įsitikinti, ar konteineriai atitinka pirkimo reikalavimuose keliamus techninius reikalavimus.

„Priimant įsigytus konteinerius būtina atlikti jų įvertinimą, ar jie atitinka visus keliamus techninius reikalavimus bei užtikrinti, kad būtų pateikti tai įrodantys dokumentai“, – akcentuoja Artūras Pužas.

O tiems, kurie planuoja vykdyti naujus pirkimus, rekomenduojama nusimatyti, kaip bus vertinamas faktinis konteinerių atitikimas techninėje specifikacijoje numatytiems reikalavimas, kokie konkretūs parametrai bus vertinami ir kokie galimi įrodantys dokumentai turės būti pateikti priimant pagamintus konteinerius.

Dalintis socialiniuose tinkluose