Aktualu projektų vykdytojams: nuo kovo 1 d. keičiasi Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika

Informuojame, kad Viešųjų pirkimų tarnyba pakeitė ir išdėstė naują Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos redakciją  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas). Naujos redakcijos metodika turės būti taikoma pirkimams, pradėtiems po 2021 m. kovo 1 d.  Taip pat pažymime, kad Viešųjų pirkimų tarnyba organizavo mokymus, susijusius su metodikos taikymu, šios metodikos vaizdo įrašas taip pat patalpintas Viešųjų pirkimų tarnybos Facebook paskyroje.
Prašome atliekant pirkimus nuo 2021 m. kovo 1 d. vadovautis šia nauja metodika.

Dalintis socialiniuose tinkluose