AM ir APVA susitikimai su regionų savivaldos atstovais

Šių metų balandžio 27 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-281 patvirtintas regionų planavimo priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą įgyvendinti numatytą priemonę Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento bei Aplinkos projektų valdymo agentūros Taršos mažinimo projektų skyriaus specialistai vykdo susitikimus su savivaldybių administracijos darbuotojais bei politikais. Susitikimų metų pristatomi esminiai priemonės finansavimo reikalavimai, aptariamos projektų rizikos bei atsakoma į iškilusius klausimus. Jau yra įvykę susitikimai su Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Telšių regionų savivaldos atstovais. Artimiausiu metu numatomi susitikimai Marijampolėje, Utenoje ir Kaune.

 

Įvykusių susitikimų metu identifikuoti pagrindiniai iššūkiai ir rizikos dėl ateityje numatomų įgyvendinti rūšiuojamojo surinkimo priemonių įgyvendinimo projektų:

 

1. Savivaldybės, planuodamos priemones finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, turi atkreipti dėmesį, kad parama bus skiriama tuo atveju, jei planuojami projektai regione pasieks numatytą rodiklio reikšmę, t.y. turi būti tarp savivaldybių paskirstyti rodiklių pasiekimo vienetai.

 

2. Priemonės prioritetas yra skatinti rūšiuojamąjį surinkimą atsižvelgiant savivaldybių specifiką, todėl mišraus komunalinių atliekų konteinerių įsigyjimas yra galimas tik tuo atveju, jei tai bendros rūšiuojamojo surinkimo sistemos (aikštelės) dalis. Mišraus srauto surinkimo konteinerių pajėgumai į rodiklio pasiekimo reikšmę nėra skaičiuojami.

 

3. Pastebima, kad savivaldybės nepakankamai dėmesio skiria maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamojo surinkimo skatinimui. Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. 239.3. punkto nuostatomis savivaldybėms numatytas uždavinys „iki 2019 metų įdiegti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktoms maisto/virtuvės atliekoms apdoroti (Plano 2 priedo 2.3.4–2.3.6 papunkčiuose numatytos priemonės)“. Savivaldybėms, nepasinaudojus skirta ES parama šioms priemonėms, ateityje tektų rūšiuojamąjį maisto /virtuvės atliekų surinkimą organizuoti nuosavomis lėšomis. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog vien antrinių žaliavų atskiro rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis numatytų stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimas abejotinas.

 

Kadangi projektų finansavimui paraiškos turi būti teikiamos jau su įvykusiais pirkimais, siekiant užtikrinti projektų tinkamumą finansuoti, Aplinkos projektų valdymo agentūra ateityje planuoja organizuoti atskirus susitikimus su savivaldybių specialistais bei ekspertais rengiančiais investicinius projektus. 

 

Kontaktiniai asmenys:

 

Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos fondų valdymo skyrius vyriausioji specialistė Rasa Uselytė tel.: 8~706 63531 el. paštas r.uselyte@am.lt;

 

Aplinkos projektų valdymo agentūros Taršos mažinimo projektų skyriaus vyriausiasis specialistas Donatas Michalkevičius tel.: 8 5 236 43 55, el. paštas donatas.michalkevicius@skelbimai.apva.lt.  

 

Dažniausiai užduodami klausimai bei atsakymai pateikiami Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainėje: www.apva.lt.

 

 

thenextweb.com nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose