Anykščiuose – požeminiai konteineriai

Anykščių rajono savivaldybės gyventojai jau kitąmet turės geresnes sąlygas atliekoms rūšiuoti. Sausio 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Anykščių rajono savivaldybės administracijos pateiktam projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje” skirtas 519 270,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansavimas. Tai – vienas iš pirmųjų komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektų, įgyvendinamų pagal ES fondų investicijų 2014-2020 m. veiksmų programą.
Anykščiuose numatyta praplėsti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę ir įrengti 31 pusiau požeminių konteinerių aikštelę su 174 konteineriais, skirtais mišrioms, popieriaus, plastiko, stiklo ir biologinėms atliekoms rūšiuoti.
Projekto poreikį lėmė tai, kad įgyvendinant Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano ir Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano nuostatas buvo prognozuotas antrinių žaliavų surinkimo kiekių augimas, todėl esami minėtų atliekų surinkimo pajėgumai būtų neatitikę poreikių. Susidarius tokiai situacijai būtini arba didesnės talpos konteineriai, arba esamų konteinerių aikštelių plėtra, įrengiant papildomus antrinių žaliavų konteinerius. Svarbu ir tai, kad Anykščiai yra saugomos teritorijos, Anykščių regioninio parko, centras, todėl ypatingai svarbi vizualiai estetiška kurortinės teritorijos aplinka, kuri dėl galimo antrinių žaliavų kiekio didėjimo pakistų.
Bendra projekto vertė – 619 427,13 Eur. Projekto įgyvendinimui numatomas 519 270,00 Eur finansavimas ES struktūrinių fondų lėšomis (85 proc. projekto biudžeto vertės) bei privalomas pareiškėjo ir projekto partnerio prisidėjimas – 100 157,13 Eur (15 proc. bendros projektų vertės), iš kurių, įvertinus planuojamas veiklas, susijusias su pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimu, Savivaldybės biudžeto lėšos sudarytų iki 85 549,38 Eur, o UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras” prisidėjimas, susijęs su didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės modernizavimu, sudarytų iki 14 607,75 Eur.
Iki 2018-ųjų pabaigos šalies regionuose numatoma įgyvendinti 34 tokius projektus. Į juos bus investuojama iki 70 mln. eurų ES fondų lėšų.
Aplinkos ministerijos ir Anykščių r. sav. inf. 

Asociatyvi nuotr. / atliekutvarkymas.lt 

Dalintis socialiniuose tinkluose