Apie mus

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Šiuolaikiška profesionali įstaiga, administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos) ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Mūsų vizija

Pažangus aplinkosaugos investicijų valdymo centras.

Mūsų misija

Užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą.

Apie agentūrą

Aplinkos projektų valdymo agentūra teikia paslaugas aplinkosauginių projektų vykdytojams, užtikrinančias, kad projektai yra įgyvendinami efektyviai, racionaliai ir atitinka keliamus reikalavimus.

Pagrindinės Agentūros funkcijos:
 • Finansuotinų projektų vertinimas ir atranka;
 • Pareiškėjų ir projekto vykdytojų konsultacijos ir mokymai;
 • Sutarčių su pareiškėjais sudarymas;
 • Projektų įgyvendinimo priežiūra;
 • Patikros projektų įgyvendinimo vietose;
 • Pirkimų priežiūra;
 • Mokėjimo prašymų pagrįstumo užtikrinimas ir lėšų išmokėjimas;
 • Pažeidimų prevencija ir tyrimas;
 • Duomenų apie įgyvendinamus projektus sisteminimas;
 • Viešinimo ir informavimo veikla.

Mūsų vertybės

Efektyvumas

 • Siekiame, kad mūsų veiksmai būtų kuriantys vertę.
 • Veiksmingai naudojamės savo ištekliais.
 • Esame profesionalūs, kiekvieną darbą atliekame kokybiškai ir operatyviai.

Nuolatinis tobulėjimas

 • Nuolatos analizuojame ir vertiname savo veiklą, siekiame tobulinti agentūros veiklą bei išlaikyti institucinę atmintį.
 • Skatiname darbuotojus nuolat siekti geresnių rezultatų.
 • Esame pasirengę pokyčiams.

Partnerystė

 • Siekiame būti projektų vykdytojų partneriais.
 • Esame atviri, draugiški ir paslaugūs.
 • Esame suinteresuoti siekti visapusiškos kiekvieno projekto sėkmės.

Pagarba žmonėms ir idėjoms

 • Vertiname žmones – kolegas ir partnerius, – rūpinamės jų pažanga ir tobulėjimu. Kuriame atvirą, pasitikėjimu ir partneryste paremtą darbinę aplinką.
 • Vertiname ir skatiname pažangias idėjas.
 • Esame socialiai atsakinga organizacija, jaučiame įsipareigojimą bendruomenei ir aplinkai.