SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Įsipareigojimai darbuotojams

Agentūra itin vertina savo darbuotojus. Agentūroje puoselėjamos palankios darbo sąlygos, daug dėmesio skiriama dialogui su darbuotojais, tikslų ir veiklos principų komunikavimui, darbuotojų įtraukimui į svarbiausių sprendimų priėmimą. Užtikrinamas nuolatinis personalo mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas.

Įsipareigojimai bendruomenei

Agentūra yra socialiai aktyvi bei siekianti prisidėti prie visuomenės pažangos. Darbuotojai aktyviai dalyvauja visuomeninėse akcijose. Kasmet organizuojamos neatlygintinos kraujo donorystės akcijos. Tradicinės Agentūros Kalėdų paramos akcijos metu remiamos visuomeninės organizacijos. Siekdama ugdyti atsakingą ir veiklią jaunąją kartą, Agentūra bendradarbiauja su „Junior Achievement Lietuva“, įgyvendindama jaunimo iniciatyvumo skatinimo programas.

Įsipareigojimai aplinkai

Agentūros veiklos sritis įpareigoja mus savo veiklą organizuoti taip, kad būtų minimizuotas neigiamas poveikis aplinkai. Dalis Agentūros darbuotojų važinėja į darbą dviračiais, paspirtukais, vaikšto pėsčiomis, taip pat yra įrengti dviračių parkavimo stovai. Didelį dėmesį skiriame žaliųjų pirkimų vykdymui. Naudojame ekologišką popierių.