Aplinkos projektų valdymo agentūrai – 15 metų!

Geresnių gyvenimo sąlygų sukūrimas Lietuvos gyventojams ir aplinkos politikos įgyvendinimas, investicinių projektų formavimas ir įgyvendinimas – tai pagrindiniai tikslai, kurie mus subūrė ir vienija jau 15 metų. Tikslai, kurių pasiekimui per visą šį laikotarpį kūrėme ambicingus projektų planus, projektų valdymo ir kontrolės sistemas ir, svarbiausiai, nuosekliai ugdėme žmogiškuosius gebėjimus ir patirtį. Nuo pat Agentūros įkūrimo pradžios mąstėme ir darėme, kad taptume energinga, iniciatyvia, su nuolatiniais iššūkiais susitvarkančia organizacija.
Per 15 metų mes padarėme tikrai labai daug. Šis laikotarpis ir patirtis leidžia mums iš tradiciškai suprantamos kontroliuojančios ir sąlygas diktuojančios organizacijos tapti projektų vykdytojų patikimu partneriu. Esame dėkingi visiems projektų dalyviams už bendradarbiavimą ir pastangas įgyvendinant projektus.
Atsigręžus atgal susimąstome, ar tikrai darbas prasmingas? Neįmanoma nepastebėti pokyčių ir naudos, kuri gauta, įgyvendinus projektus. Visa Lietuva, jos miestų ir miestelių aplinka tapo švaresnė.
 
Pagerinta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra
Esame taip pripratę prie mus supančių patogumų, jog net, pavyzdžiui, vos valandai dingęs vanduo gali sugadinti nuotaiką visai dienai, o toji valanda tapti tikra katastrofa. Sunkiai įsivaizduojame savo gyvenimą ne tik be vandens, bet ir nuotekų tinklų.
Siekiant sukurti patogesnes gyvenimo sąlygas šalies gyventojams, prie naujų nuotekų surinkimo tinklų prijungta net virš 200 tūkst. gyventojų, o prie naujų vandentiekio tinklų – apie 150 tūkst. gyventojų. ES fondų investicijomis jau įgyvendintų vandentvarkos projektų vertė siekia beveik 1 mlrd. eurų.
„Šie skaičiai nuolat kinta, kadangi projektų vykdytojų pastangomis kasdien ir prie nuotekų, ir prie vandens tinklų prisijungia nauji gyventojai.“ – džiaugiasi Vandentvarkos projektų skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Gustas.
Sukurta moderni atliekų tvarkymo sistema
Efektyviai ir racionaliai administruojant ES fondų investicijas, stipriai pasikeitė šalies veidas atliekų tvarkymo ir taršos mažinimo sektoriuje. Per visą projektų įgyvendinimo laikotarpį buvo panaudota gerokai virš 300 mln. eurų lėšų tam, kad gyventume švaresnėje ir aplinkai draugiškesnėje šalyje.
Siekiant Lietuvoje sukurti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą, uždaryti net 807 sąvartynai/užšiukšlintos teritorijos ir įrengta 11 modernių ES reikalavimus atitinkančių sąvartynų.
Taršos mažinimo projektų skyriaus vedėjas Vytautas Vrubliauskas džiaugiasi, jog projektų rezultatai viršijo lūkesčius. Vietoj numatytų ir planuotų šalyje įrengti 33 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, išdygo kone dvigubai daugiau – 53. Daugiau įrengta ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių – vietoj numatytų įrengti 34, įrengta 52. Agentūros darbuotojai, kaip vieną iš didžiausią pažangą padariusių pirmųjų regionų, įvardija Tauragės regioną, kur įgyvendintos projekto veiklos stipriai prisidėjo prie biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo populiarumo. Individualių valdų savininkams Tauragės, Pagėgių, Jurbarko ir Šilutės rajonų savivaldybėse buvo išdalintos žaliųjų atliekų kompostavimo dėžės, taip pat atskiro surinkimo konteineriai, skirti plastikui / popieriui, stiklui bei žaliosioms atliekoms.
Taip pat galime pasidžiaugti, jog sukurti 937 tūkst. tonų per metus pajėgumų komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai bei pastatyta 11 dumblo perdirbimo ir 10 kompostavimo įrenginių.
Šiaulių regionas buvo vienas iš šalies regionų, susidūrusių su nuotekų dumblo tvarkymo problema. Plečiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą, didėjo ir susidarančio nuotekų dumblo kiekis. Dumblo problemai spręsti Šiaulių miesto nuotekų valykloje buvo pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai.
Naujieji įrenginiai leidžia dumblą džiovinti ir pūdyti, o pastarąjį dumblą sausinti. Taip pat įrengta kombinuota šilumos ir elektros energijos jėgainė padėjo gerokai sumažinti susidarančio dumblo kiekį, jį nukenksminti, stabilizuoti, o apdorojant dar ir išgauti energijos. Tai miestui, regionui ir jo gyventojams, aplinkai didelis pliusas.
Įgyvendinti gamtotvarkos projektai atveria duris į gražesnę ir saugesnę aplinką
Per Agentūros 15-os metų veiklos laikotarpį vandens telkinių apsaugai ir jų būklės gerinimui, užterštų teritorijų tvarkymui, biologinės įvairovės apsaugai ir kraštovaizdžio gerinimui bei visuomenės švietimui panaudota gerokai virš 200 mln. eurų ES fondų investicijų.
Labai didžiuojamės tuo, jog visoje šalyje įrengti net 22 lankytojų centrai.
Bene ryškiausiu pastarųjų metų mados klyksmu tapo apžvalgos bokštai, kurių skirtingose šalies teritorijose buvo pastatyta daugiau nei 12.
„Saugomose teritorijose nugriovėme net 485 šeimininkų neturėjusius apleistus pastatus, sutvarkėme sklypus. Be to, įsigyta nemažai įrangos sutvarkytų teritorijų priežiūrai, tad tikimės, jog tai, ką jau pavyko sutvarkyti, šalies gyventojus džiugins ne vieną dešimtmetį“, – viliasi Gamtotvarkos projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Šulijienė.
Užteršta aplinka niokoja ne tik joje plytinčią florą ir fauną, bet ir gali būti labai kenksminga čia gyvenančių ar laisvalaikį leidžiančių žmonių sveikatai. Situacijai pagerinti buvo pasitelktos dvi priemonės: pirmąja įvertintas užterštų teritorijų poveikis, antrąją – sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos. Galime didžiuotis, jog viso išvalyta 21 ha užterštų teritorijų.
Nors, kaip žinome, Lietuvoje vandens netrūksta, vandenį saugoti ir tausoti būtina.
„Buvo laikas, kai vandens telkinys nebuvo vertybė, šiandien žmonės vėl atsisuka į gamtą, įsikuria prie vandens telkinių, tačiau mūsų anksčiau padarytos klaidos, kurios lėmė prastą kai kurių telkinių būklę, vis dar matomos. Todėl viena mūsų prioritetinių sričių yra vandens telkinių kokybės ir juos supančios aplinkos gerinimas“, – pabrėžia Gamtotvarkos projektų skyriaus vedėjas Saulius Vasiliauskas. Džiugu tai, jog visoje šalies teritorijoje sutvarkyti net 107 vandens telkiniai ar upių atkarpos.
Agentūra taip pat prisideda ir prie Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos „LIFE“ (toliau – LIFE programa) administravimo. Jos metu jau įgyvendinta 11 įvairių gamtos ir biologinės įvairovės projektų, 3 aplinkos politikos ir valdymo projektai ir kt.
Agentūra siekia ir tarptautinio bendradarbiavimo
Galime didžiuotis, jog per 2016 m. Agentūra drauge su Aplinkos ministerija pateko net į 3 laimėtus Europos Sąjungos Dvynių programos projektus. Projektais bus siekiama pagerinti vandentvarkos sritį Makedonijoje bendradarbiaujant su austrais ir olandais, taip pat prisidėti prie miškų srities projekto įgyvendinimo Gruzijoje drauge su vengrais ir gerinti atliekų tvarkymo infrastuktūrą Serbijoje su austrais bei švedais.
Ateityje ir toliau sieksime tarptautinio bendradarbiavimo, tokiu būdu prisidedant prie darbuotojų kompetencijos ir ekspertiškumo ugdymo.
Tikriausiai niekam nekyla abejonių, jog per visą šį ilgą Agentūros veiklos laikotarpį padaryti darbai smarkiai pakeitė ir tebekeičia Lietuvos aplinką. Sukurta gerovė, kuriai tūkstančiai žmonių paskyrė daug savo laiko ir jėgų, buvo panaudoti milijonai eurų ES fondų investicijų, būtų nieko vertos, jei nesugebėtume to prižiūrėti ir išlaikyti. Tai, ką darome vardan aplinkos, darome visų pirma vardan savęs pačių. Ne tik dėl kraštovaizdžio, tačiau ir dėl savo šalies ir čia gyvenančių žmonių tarpusavio harmonijos.
 
[envira-gallery id=”5857″]

Dalintis socialiniuose tinkluose