Aplinkos projektų valdymo agentūrai – keturiolika metų

Šių metų vasario 24 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra minėjo savo 14-ąsias veiklos metines. Gražia Agentūros tradicija tapusios šventės metu buvo apdovanoti geriausi APVA partneriai bei darbuotojai.

 

Agentūros 14-ųjų veiklos metų minėjime dalyvavo AM Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktorius Inesis Kiškis bei geriausiais nominuoti Agentūros partneriai.

 

Šventės metu pastarieji buvo apdovanoti už viso 2007-2013 m. finansavimo periodo pasiektus rezultatus įgyvendinant aplinkosaugos projektus.

 

Geriausiu projektų vykdytoju taršos mažinimo projektų sektoriuje išrinktas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, vandentvarkos projektų sektoriuje tapo AB „Klaipėdos vanduo“, o gamtotvarkos projektų sektoriuje – VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra. Buvo apdovanotas ir geriausias konsultantas, kuriuo tapo UAB „Senasis ežerėlis“, bei rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“. 

 

Taip pat šventės metu buvo paskelbti ir apdovanoti geriausi 2015 m. Agentūros darbuotojai.


Prabėgus APVA 14-ųjų veiklos metinių minėjimui, reiktų pasakyti, jog tik bendru Agentūros partnerių bei darbuotojų darbu pavyko pasiekti puikių rezultatų aplinkosaugos sektoriuje. 

 

Agentūrai, kaip įgyvendinančiajai institucijai, šie metai ypatingi – baigti įgyvendinti 2007-2013 m. finansinio laikotarpio projektai ir pradedami įgyvendinti 2014-2020 m. finansinio laikotarpio projektai.

 

Per devynerius metus – nuo 2007 m. pradžios iki 2015 m. pabaigos, į aplinką tausojančius objektus Lietuvoje buvo investuota daugiau kaip milijardas eurų ES paramos. Ją sudarė finansinio 2007-2013 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšos. Ši parama leido įgyvendinti 430 projektų.

 

Agentūra ateityje ir toliau sieks sėkmingo bendradarbiavimo su projektų vykdytojais įgyvendinant visai Lietuvai svarbius aplinkosaugos projektus. Šiais metais pagrindinis dėmesys veikloje bus skiriamas naujajai 2014-2020 m. programos projektų priežiūrai.

 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose