Aplinkos projektų valdymo agentūrai vadovaus ekonomistas Gvidas Dargužas

Nuo birželio 19 d. Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) vadovaus konkursą laimėjęs Gvidas Dargužas.

„Aplinkos projektų valdymo agentūra turi sukurti greitą, patogią fiziniams ir juridiniams asmenims finansavimo sistemą, garantuoti visišką aiškumą ir procesų skaidrumą. Ilgametė Gvido Dargužo patirtis dirbant valstybės finansų sektoriuje leis tai užtikrinti“, – pristatydamas naują vadovą sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Aplinkos projektų valdymo agentūra administruoja Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos) ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus. Agentūra teikia paslaugas aplinkosauginių projektų vykdytojams, užtikrinančias, kad projektai yra įgyvendinami efektyviai, racionaliai ir atitinka keliamus reikalavimus.

Naujojo APVA direktoriaus laukia svarbios užduotys: naujų projektų, finansuojamų pagal „Naujos kartos Lietuva“ ir 2021–2027 m. ES veiksmų programos planus inicijavimas, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos proceso dalyvių kompetencijų didinimas, 2014–2020 m. veiksmų programos, kuri apima 173 įgyvendintus projektus, užbaigimas.

„Džiaugiuosi prisijungdamas prie profesionalios APVA komandos ir galimybe kartu kurti finansines priemones, finansuoti ir įgyvendinti tvarius aplinkosaugos, klimato kaitos pasekmių mažinimo bei gamtos resursų atsakingam vartojimui skirtus projektus. Tikiuosi, kad savo žiniomis bei sukaupta patirtimi prisidėsiu kuriant modernią, pagal geriausias valdymo praktikas valdomą įmonę, siekiančią didžiausios pridėtinės vertės Lietuvos žmonėms“, –  sako naujasis APVA vadovas Gvidas Dargužas.

Gvidas Dargužas baigė ekonomikos magistro studijas Šiaulių universitete, turi ilgametę patirtį Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų ir valstybės lėšomis finansuojamų programų, finansinių instrumentų diegimo, plėtros, administravimo ir įgyvendinimo srityje. Pastaruosius 9 metus vadovavo Viešųjų investicijų plėtros agentūrai, prieš tai 10 metų dirbo Finansų ministerijoje, ES struktūrinės paramos koordinavimo srityje.

Darbą pradedantis APVA direktorius yra Europos ilgalaikių investuotojų asociacijos, Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo (3SIIF) stebėtojų tarybos narys, Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos narys.

Aplinkos ministerijos informacija

Dalintis socialiniuose tinkluose