Aptartas Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektas

Rugsėjo 30 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) teritorijoje įvyko VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) ir Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto administravimą bei jo įgyvendinimo kontrolę atliekančių institucijų atstovų susitikimas.
Išvykstamojo susitikimo tikslas – susipažinti su Maišiagalos RAS, aptarti klausimus, susijusius su pasirengimu nutraukti jos eksploatavimą ir kitus projekto įgyvendinimo klausimus. IAE atstovai susitikimo dalyvius supažindino su parengiamaisiais Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo darbais, numatoma saugyklos aikštelės būkle baigus eksploatavimo nutraukimo darbus.
2020 m. pabaigoje planuojama skelbti Maišiagalos RAS statinių griovimo parengiamųjų darbų pirkimo konkursą.
Susitikime dalyvavo LR Aplinkos ministerijos ir LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovai.
Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.

Dalintis socialiniuose tinkluose