APVA baigė paraiškų vertinimą

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) baigė paraiškų vertinimą pagal kvietimą „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“.

Įvertinus pagal priemonę gautas 73 paraiškas, finansavimas skirtas 46 pareiškėjams. Likusios 27 paraiškos dėl neatitikimų tvarkos aprašo reikalavimams buvo atmestos arba anuliuotos pareiškėjų prašymu.

Teigiamai įvertintoms paraiškoms buvo skirta – 11.238.869,25 eurų. Visas teigiamai įvertintų paraiškų sąrašas skelbiamas teisės aktų registre: 2022-12-30 LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas Nr. T1-484 (žr. įsakymo priedą).

Daugumoje planuojamų įgyvendinti projektų numatoma įsirengti šilumos siurblius (oras – vanduo, oras – oras, gruntas – vanduo ir vanduo – vanduo). Taip pat didelė dalis pareiškėjų pasirinko investuoti į kitą technologinę ar programinę įrangą, kuri nebuvo išskirta tvarkos apraše, tačiau ją įdiegus įmonės pakeis ar sumažins tiesioginį iškastinio kuro naudojimą. Dažnu atveju tai yra įmonių technologinių procesų optimizavimas, įrengiant šilumogrąžos įrenginius ir panaudojant gamybinio proceso metu susidarančią atliekamą energiją (pvz. garo ar vandens) šilumos gamybai, pakartotiniam panaudojimui technologiniuose procesuose, saugojimui talpose ir pan. Finansine išraiška brangiausiuose projektuose bus įrengiami Organinio renkino ciklo įrenginiai.

Planuojama, kad įgyvendinus visus 46 projektus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis bus sumažintas ~ 63 240 tonų CO2/ metus.

 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose