APVA kartu su VIPA konsultuos savivaldybes dėl joms priklausančių pastatų atnaujinimo finansavimo

Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su Viešųjų investicijų plėtros agentūra teiks konsultacijas savivaldybėms, planuojančioms pasinaudoti parama atnaujinant viešuosius pastatus.

Jau du mėnesius, t.y. nuo š.m. rugpjūčio 4 d. savivaldybių pastatų valdytojai gali teikti paraiškas 50 proc. kompensacinei išmokai gauti. Šis finansavimas skirtas savivaldybių išlaidoms, kurios patirtos atnaujinant savivaldybei priklausantį viešąjį pastatą, padengti, kai jo kitai daliai išlaidų padengti gauta paskola iš savivaldybių pastatų fondo. Tam iš Modernizavimo fondo skirta 20 mln. eurų.

Paraiškas dėl kompensacinės subsidijos  teikiamos  APVA iki 2022 m. gruodžio 31 d. arba kol bus paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas skirta suma.

„Siekdami, kad kuo daugiau savivaldybių pastatų būtų energiškai efektyvesni ir kylant energijos kainoms būtų sutaupyta kuo daugiau viešųjų lėšų, o visas paraiškos pateikimo procesas taptų kiek galima sklandesnis, kviečiame savivaldybių atstovus, atsakingus už pastatų modernizavimo projektus, registruotis konsultacijoms,“ – pabrėžia Agnė Markauskienė, Nacionalinių programų valdymo departamento Klimato kaitos skyriaus Modernizavimo fondo projektų grupės vadovė.

Konsultacijos gali apimti:

  • paskolos iš savivaldybių pastatų fondo suteikimo klausimus (konsultuos VIPA atstovai);
  • 50 proc. paskolos dydžio kompensacinės išmokos gavimo klausimus (konsultuos APVA atstovai);

Registruotis į konsultacijas telefonu 8 602 83 897.

Nuoroda į Modernizavimo fondo kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti kvietimą.

 

Dalintis socialiniuose tinkluose