APVA periims Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo funkcijas

Šiandien Aplinkos ministerijos siūlymu Vyriausybė nutarė reorganizuoti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą (LAAIF). Jo funkcijos bus perduotos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA). Vietoje LAAIF dabartinių 28 pareigybių bus įsteigti 24 nauji etatai. Atsisakius 4 vadovaujančių pareigybių ir perskirsčius funkcijas, numatoma per metus sutaupyti apie 177 tūkst. eurų.
Dabar daugiau kaip pusė APVA ir LAAIF vykdomų funkcijų sutampa – paraiškų vertinimas, mokėjimo prašymų tikrinimas, projektų viešųjų pirkimų priežiūra, projektų patikros vietoje ir pan. Skiriasi tik finansavimo šaltiniai ir apimtys.
APVA perims bendrąsias LAAIF funkcijas (personalo, dokumentų, turto ir ūkio valdymas, IT, viešieji pirkimai vidaus poreikiams, komunikacija), o pareigybių perkėlimas leis sustiprinti specialiąsias LAAIF funkcijas (šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro ir projektų administravimas).
Šis reorganizavimas vykdomas siekiant efektyvinti ministerijai pavaldžių institucijų, prižiūrinčių aplinkosaugos projektų įgyvendinimą, veiklą, optimizuoti administravimo, finansų, personalo, materialinių išteklių valdymo ir kitas bendrąsias funkcijas, mažinti biudžetinių įstaigų skaičių ir valdymo išlaidas, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius.

Dalintis socialiniuose tinkluose