Netrukus – kvietimai teikti paraiškas vandenų ir oro apsaugos projektams finansuoti

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) artimiausiu metu skelbs kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2019 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis.

Pasak APVA Taršos mažinimo projektų skyriaus patarėjos Dalios Papievienės, teikti paraiškas vandenų ir oro taršos projektams vykdyti galės tik Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Finansavimui bus skirta beveik 5 mln. eurų

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama bendra lėšų suma – 4.906.594 Eur. Iš jų 2.695.747 Eur bus skiriama vandens apsaugos projektams ir 2.210.847 Eur aplinkos oro projektams.

– Vandenų apsaugos projektai

–  susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo nuotekų išvado, esančio viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje;

– Aplinkos oro apsaugos projektai

–  susiję su oro teršalų valymo įrenginių diegimu ir/ar kvapų mažinimu;

– prevenciniai projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, diegimu.

Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui

Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Projektų vertinimas

Pasak Dalios Papievienės, paraiškos bus vertinamos ir atrenkamos konkursiniu būdu. Projektams naudos ir kokybės vertinimo balai bus suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentelėmis, patvirtintomis aplinkos ministro įsakymu kartu su finansavimo kryptimis.

Atlikus naudos ir kokybės vertinimą paraiškos toliau nebus vertinamos, jeigu:

– Vandenų apsaugos krypties ➡️ vieno būsto vidutinė pajungimo kaina didesnė nei 3000 Eur.

Jeigu įvertinus pagal naudos ir kokybės vertinimo lentelę projektai surenka vienodą balų skaičių, reitingavimas vykdomas pagal subsidijos aplinkosauginį efektą, prioritetą teikiant didesnio aplinkosauginio efekto siekiančiam projektui.

– Aplinkos oro apsaugos krypties ➡️ projektui suteikiama mažiau kaip 30 balų.

Jeigu įvertinus pagal naudos ir kokybės vertinimo lentelę projektai surenka vienodą balų skaičių (ne mažesnį negu 30 balų), reitingavimas vykdomas pagal subsidijos aplinkosauginį efektą, prioritetą teikiant didesnio aplinkosauginio efekto siekiančiam projektui.

Planuojama paraiškų pateikimo tvarka

Planuojama, jog paraiškos bus priimamos nuo 2019 m. spalio 1 d. 8:00 val. iki 2019 m. spalio  31 d.

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turės būti pateikta adresu Labdarių g. 3 (II aukštas), LT-01120, Vilnius.

Tiesiogiai paraiškos bus priimamos pirmadienį – ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį – 8.00-15.45 val., pietų pertrauka – 12.15-13.00 val.

Paraiškos tiesiogiai turės būti pristatytos APVA iki 2019 m. spalio 31 d. 16:00 val.

Registruotu paštu paraiškos turės būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui arba išsiųstos elektroniniu būdu ne vėliau kaip ik  2019 m. spalio 31 d. 24:00 val.

 

➡️ Visi dokumentai reikalingi paraiškai pildyti netrukus bus paskelbti APVA svetainėje. Sekite naujienas!

 

📃 Daugiau informacijos dėl paraiškų teikimo gali suteikti APVA specialistai: 

Aplinkos oro apsaugos kryptis:

Egidijus Petraitis – tel. 8 (5) 205 3101,  egidijus.petraitis@skelbimai.apva.lt;

Antonas Misevičius – tel. 8 (5) 216 9520, antonas.misevicius@skelbimai.apva.lt;

Vandenų apsaugos kryptis:

Akvilė Naikutė – tel. (8 5) 200 08 56, akvile.naikute@skelbimai.apva.lt;

Dalintis socialiniuose tinkluose