APVA specialistai kviečia pareiškėjus konsultacijoms

Įgyvendinant priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.2.1-APVA–V-008 finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, numatoma sukurti iki 150 tūkstančių tonų per metus atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumus įrengiant didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir konteinerines aikšteles bei įsigyjant konteinerius.

Aplinkos ministerijai 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinus Priemonės finansavimo Aprašą, pareiškėjai – savivaldybių administracijos kartu su regioniniais atliekų tvarkymo centrais – paruošė investicinius projektus, kuriuos teikė vertinti regionų plėtros tarybų sekretoriatams. Aplinkos projektų valdymo agentūrai paraiškas dėl projektų finansavimo yra numatyta teikti iki 2017 m. II ketvirčio.

Siekiant paspartinti Priemonės įgyvendinimo eigą, Aplinkos projektų valdymo agentūra geriausiai pasiruošusius pareiškėjus kviečia konsultacijai dėl galimybės projekto finansavimo paraišką pateikti nelaukiant galutinio termino. Visą šią savaitę vykdomi susitikimai su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro, Visagino, Kauno miesto, Kauno rajono bei Anykščių rajono savivaldybių administracijų atstovais. Taip pat ir kitus Pareiškėjus, parengusius pagrindinių darbų pirkimų dokumentus, kviečiame susisiekti su kontaktiniais asmenimis bei aptarti paraiškos rengimo ir pateikimo anksčiau numatytų terminų galimybes.

 
Kontaktiniai asmenys:
Nerijus Lesickas tel. (8 5) 278 7320, el. p. nerijus.lesickas@skelbimai.apva.lt
Donatas Michalkevičius tel. (8 5) 236 4355 el. p. donatas.michalkevicius@skelbimai.apva.lt
sole-source-documents
Interactive Health Technologies nuotr.

Dalintis socialiniuose tinkluose