Artimiausiu metu bus pasirašytos dotacijos sutartys miškų projektams

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) informuoja, kad š. m. spalio 16 d. baigėsi trijų kvietimų pagal pažangos priemonę 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ surinkimo terminas.

Daugiausiai dėmesio sulaukė kvietimas „Miestų miškų sklypų suprojektavimas, suformavimas ir užregistravimas Nekilnojamojo turto registre”. Buvo gautos 5 Lietuvos savivaldybių administracijų (Kupiškio r., Šakių r., Pagėgių r., Kretingos r. ir Vilniaus m.) paraiškos, kurių bendra prašoma skirti lėšų suma virš 80 tūkst. Eur. Reikia pažymėti, kad visos minėtos savivaldybių paraiškos jau yra vertintos teigiamai ir su jomis artimiausiu metu bus pasirašytos projektų dotacijos sutartys, pagal kurias siekiama suformuoti ir užregistruoti preliminariai 422,92 ha miestų miškų sklypų.

„Agentūra tokį kvietimą skelbė pirmą kartą, susidomėjimas menkas, bet tai tęstinė priemonė ir tikimąsi, kad susidomėjimas šia priemone augs, pareiškėjai žinos reikalavimus ir pasiruoš kvietimams,“ – teigia APVA Europos Sąjungos programų valdymo departamento Taršos prevencijos skyriaus vedėjas Mindaugas Gustas.

Reikia pasidžiaugti, kad mokslo ir studijų institucijos, vykdančios mokslinę ir (ar) mokomąją miškotyros, ekologijos ar aplinkotyros krypčių veiklą pateikė 11 paraiškų vykdyti miškų mokslo tiriamuosius ir eksperimentinius darbus. Iš jų daugiausia paraiškų (5 vnt.) pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 4 paraiškas pateikė Vytauto Didžiojo universitetas ir 2 paraiškas – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija.

Pagal šią veiklą bendra prašoma skirti suma (daugiau nei 837 tūkst. Eur) viršija 2024 metams minėtai veiklai skirtą 600 tūkst. Eur sumą. Dėl to jos bus teikiamos Aplinkos ministerijai tolimesniam paraiškų vertinimui ir jų reitingavimui. Ministerija paraiškų vertinimo išvadas ir eiliškumo rezultatus patvirtins Miškų politikos grupės posėdžio protokolu. Tikimasi, kad su teigiamai įvertintomis ir Aplinkos ministerijos patvirtintomis paraiškas pateikusiomis mokslo ir studijų institucijomis dotacijos sutartis pasirašyti iki šių metų pabaigos.

Pagal veiklą „Išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymas į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus, įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų formavimas privačiuose miškuose” buvo gautos 6 privačių miškų savininkų paraiškos, iš kurių 5 paraiškos atmestos dėl nustatytų trūkumų ir 1 paraiška yra vertinama, joje prašoma skirti lėšų suma 23 tūkst. Eur.

„Pagrindinė minėtų paraiškų atmetimo priežastis – pareiškėjų nepateikti Valstybinės miškų tarnybos išduoti leidimai kirsti mišką, leidžiantys vykdyti specialiuosius medynų ar krūmynų pertvarkymo kirtimus, pagal Miško kirtimų taisykles, taip pat nepatekti arba pateikti bet su Valstybine miškų tarnyba nesuderinti miško želdinimo ir žėlimo projektai,“ – teigia APVA Europos Sąjungos programų valdymo departamento Taršos prevencijos skyriaus vedėjas Mindaugas Gustas. Atkreipiame dėmesį, kad visos šios veiklos bus remiamos ir kitais metais, tie, kurie jų šiemet pateikti nespėjo, per vėlai sužinojo apie tokią paramą ar nesusitvarkė reikiamų dokumentų galės pasinaudoti šia galimybe.

Dalintis socialiniuose tinkluose