Artimiausiu metu rengiamasi skelbti kvietimus mažos galios atsinaujinančios energetikos projektams

Dar praėjusį mėnesį Vyriausybė pritarė paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui ir moksliniams tyrimams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašui. Jis atveria galimybes skelbti kvietimus atsinaujinančiai energetikai ir moksliniams tyrimams plėtoti.
Aprašu, kuris įsigaliojo lapkričio 3 d., nustatomos pagrindinės sąlygos, kuriomis vadovaujantis galės būti paskirstomi valstybės biudžeto asignavimai, savanoriškos užsienio valstybių lėšos bei pajamos, gautos vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų ir įgyvendinant bendrus projektus kartu su kitomis valstybėmis. Taip pat nustatomi pagrindiniai reikalavimai projektams ir projekto paraiškų teikėjams, projektų atrankos inicijavimui, vykdymui ir priežiūrai, funkcijų, teisių ir atsakomybės pasiskirstymas tarp institucijų.
Pagal šį aprašą Energetikos ministerija priskiriama atsakinga už paramos projektų įgyvendinimo koordinavimą ir paramos šaltinių lėšų tinkamą panaudojimą. Energetikos ministerija patvirtins Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo aprašą, kuriuo numatoma paskirstyti paramą asmenims, siekiantiems plėtoti mažos galios saulės (iki 500 kW) ar vėjo (iki 3 MW) elektrines, jungiamas prie skirstomųjų tinklų.
Priemonei numatyta skirti mažiausiai 7 mln. eurų, gautų už atsinaujinančių elektros energijos išteklių statistinius perdavimus Liuksemburgui. Numatyta, kad dėl paramos galės kreiptis ir asmenys, jau pradėję plėtoti projektus, t.y. gavę leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šiems asmenims bus suteiktas didesnis balų skaičius, vertinant paraišką. Taip pat prioritetas bus skiriamas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų plėtojamiems projektams. Planuojama, kad pirmasis kvietimas pagal šią priemonę bus paskelbtas lapkričio antroje pusėje.
Su rengiamomis lėšų paskirstymo tvarkomis plačiau susipažinti galite ČIA.

Dalintis socialiniuose tinkluose