Atliekų tvarkymo sistemos pokyčiai Vilniaus regione

UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ („VAATC“) įgyvendina Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamą projektą „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, kurio tikslas – sukurti ir plėsti šiuolaikišką ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Vilniaus apskrityje.

 

Įgyvendinant projektą buvo uždaryta 13 nebeveikiančių vidutinių sąvartynų (Šalčininkų r. sav., Vilniaus r. sav., Ukmergės r. sav., Širvintų r. sav., Švenčionių r. sav., Trakų r. sav.), kurie neatitiko aplinkosaugos reikalavimų ir buvo pavojingi arba potencialiai pavojingi aplinkai, žmonių sveikatai; įrengtos 6 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Elektrėnuose ir Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Trakų, Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijose), kurių pajėgumai siekia nuo 500 iki 700 m3 komposto per metus; įrengta net 16 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (Šalčininkų, Vilniaus, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių rajonuose bei Elektrėnų ir Vilniaus miestų savivaldybėse), iš kurių kiekvienoje surenkama apie 250 t atliekų per metus.

 

Trylika sąvartynų projekto įgyvendinimo metu buvo uždaryti naudojant uždengimo būdą. Sąvartyno kaupo dugnas suplaniruotas, dugnas  izoliuotas, perdengtas gruntine danga,  kad apsaugoti nuo bet kokios taršos sklidimo į požeminę aplinką. Atliekos sustumtos į krūvas, sutankintos, suformuoti sąvartyno kaupai, kad žole apželdintų kaupų paviršiumi nutekėtų vanduo. Kaupuose nebesusidarys filtratas, taigi ir į po kaupais esančią areacinę zoną nebepateks. Absoliuti dauguma kritulių vandens susigerdavo į atliekas, o dabar įrengtas efektyvus izoliacinis sluoksnis, apsaugos ištekėjimą po sąvartyno dugnu.

 

Sklandžiam kompostavimo aikštelių ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių darbui užtikrinti buvo įsigyta ir nauja technika: ratinis frontalinis krautuvas su kaušu, skirtas komposto vartymui/aeravimui, mobilus kompostuojamų atliekų smulkintuvas, mobilus būgninis kompostuojamų atliekų sijotuvas, didelių gabaritų atliekų smulkintuvas, automobilis su priekaba įrangos ir konteinerių transportavimui.

 

Įrengtose naujose kompostavimo aikštelėse gyventojai ir viešąsias erdves tvarkančios įmonės galės pristatyti žaliąsias atliekas – žolę, šiaudus, lapus, smulkius krūmus, medienos atliekas ir pan. Aikštelėse pradėjus kompostuoti žaliąsias atliekas susidarys naudinga į juodžemį panaši medžiaga – kompostas. Susidaręs kompostas bus panaudojamas regiono reikmėms. Į naujai įrengtas didelių gabaritų surinkimo aikšteles gyventojai gali nemokamai pristatyti senus baldus, elektros bei elektroninę įrangą, rūšiuotas statybos ir griovimo atliekas, panaudotas padangas bei buityje susidariusias pavojingas namų ūkio atliekas. Paslaugos teikiamos nemokamai, taigi prieinamos visiems gyventojams.

 

Pagal ES aplinkos politikos programą 2014–2020 metams, atliekų šalinimas sąvartynuose ir deginimas turėtų būti vieni iš rečiausiai naudojamų atliekų tvarkymo metodų. Pirmenybė turėtų būti teikiama atliekų susidarymo prevencijai, pakartotiniam panaudojimui ir perdirbimui.

 

Įgyvendinant projektą „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, siekiama užtikrinti atliekų tvarkymą tokiu būdu, kuris atitinka nacionalines, kultūrines ir ekonomines sąlygas, yra vienas efektyviausių bei užtikrina, kad neigiama įtaka visuomenės sveikatai ir aplinkai būtų pati mažiausia.

 

Projektas „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

 

Projekto biudžetas siekia daugiau kaip 10,996 mln. eurų, iš jų 9,274 mln. eurų skiriami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, daugiau kaip 374 tūkst. eurų skiriami iš valstybės biudžeto, taip pat prie projekto įgyvendinimo daugiau kaip 1,347 mln. eurų prisideda projekto partnerės savivaldybės. 

 

UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ inf. 

 

www.statybajums.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose