Atnaujinami kvietimai paramai dėl alternatyvios infrastruktūros sukūrimo ir investicijų biometano gamybai

Nesulaukus juridinių asmenų aktyvumo, Aplinkos ministerija rengia pakeitimus finansinėms priemonėms, skirtoms mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį transporto ir žemės ūkio sektoriuose – atsisakoma subsidijos dydį ribojančio aplinkosauginio kriterijaus.
 
Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) liepos 1 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal dvi priemones, kurioms atitinkamai skirta 8 ir 15 mln. eurų iš Klimato kaitos programos lėšų. Pirmoji – „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“, kuria siekiama skatinti inovatyvias technologijas žemės ūkio sektoriuje, gerinti aplinkos kokybę, skatinti efektyvų išteklių naudojimą, remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio sektoriuje; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Antroji priemonė – „Transporto priemonių naudojančių elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną, vandenilį įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją.“
 
Nesulaukus nė 1 paraiškos, APVA reaguoja į susidariusią situaciją ir vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, skelbia atnaujintus šių priemonių kvietimus nuo rugpjūčio 17 d. – spalio 1 d.
 
Atnaujintuose kvietimuose nebus taikomas aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis kaip 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. Šis kriterijus sumažina priemonių paramos intensyvumą iki 7-10 proc.
 
Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į suinteresuotų institucijų, aplinkosauginio kriterijaus vertinimą, kuriame teigiama, kad kriterijaus taikymas mažina priemonių patrauklumą ir neskatina investicijų į inovatyvius sprendimus bei technologijas.
 
Tikimasi, kad atnaujintas kvietimas sudarys palankesnes sąlygas pasinaudoti Klimato kaitos programos investicijomis ir paskatins inovatyvias technologijas žemės ūkio bei transporto sektoriuose bei prisidės prie Lietuvos ŠESD mažinimo tikslų  transporto ir žemės ūkio sektoriuose.
 
Primename, kad paraiškos yra atrenkamos konkurso būdu, pagal patvirtintus kriterijus. Pagrindinis kriterijus yra ŠESD sumažinimas, kuris yra apskaičiuojamas teikiant projektų paraiškas. Analizuojant įgyvendintų projektų rezultatus, naudojamos projekto pareiškėjo teikiamos ataskaitos apie ŠESD sumažinimą.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose