Atnaujinta informacija dėl Mokėjimo prašymų teikimo eurais

Mokėjimo prašymai nuo 2015 m. sausio 1 d. teikiami eurais. Detalius darbų aktus, tęsiančius iki 2015 m. sausio 1 d. pradėtas vykdyti ir iš dalies apmokėtas 2007–2013 m. projektų lėšomis finansuojamų rangos darbų sutartis, siūlome teikti litais. Suvestiniuose darbų aktuose galutines sumas siūlome nurodyti litais ir eurais.

 

2014–2020 laikinojo finansavimo (BLN) sutarčių darbų aktai yra teikiami per SSĮP (MIS) programą eurais (įrašomi tik kiekiai).

 

Išsami informacija pateikta čia: 

 

http://www.klonas.galinda.lt/lt/mokejimo-prasymu-teikimas-1.html 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose