Atnaujintas ES projektų mokėjimo prašymų teikimo aprašas

Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) 2020 m. rugpjūčio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. T1-218 buvo pakeistas Mokėjimo prašymų teikimo aprašo projektų vykdytojams 33 punktas, numatant, kad deklaruojant darbo užmokesčio, komandiruočių, patalpų nuomos išlaidas ir pan., rekomenduojama pateikti suvestines pažymas, tačiau būtina Agentūrai teikti ir visus suvestinėse pažymose deklaruojamų išlaidų pirminius išlaidų pagrindimo dokumentus. Pirminių dokumentų teikti nėra būtina jei jie jau buvo Agentūrai pateikti anksčiau.
Primename, kad gali būti pateikiamos šios pažymos:

  •  suvestinė pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo;
  • darbo sutarčių, darbo sutarčių pakeitimų ir įsakymų pažyma;
  • komandiruočių išlaidų suvestinė pažyma;
  • įvairios kitos pažymos, kurias parengė ir patvirtino Agentūra arba 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“.

Aktualios pažymų formos pateikiamos https://skelbimai.apva.lt/es-investicijos/2014-2020/mokejimo-prasymu-teikimas/
 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose