Atnaujinus Vilniaus nuotekų valyklą, Neries tarša sumažės daugiau kaip dviem trečdaliais

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) specialistai lankėsi Vilniaus nuotekų valykloje, kurioje šiuo metu atliekami rekontrukcijos darbai. Rekonstravus valyklą, numatomas ilgalaikis teigiamas poveikis Neries upės ekologijai, o sumontuoti modernūs įrengimai pagerins išleidžiamų į Neries upę išvalytų nuotekų kokybę.
„Džiaugiamės, jog darbai vyksta sklandžiai ir yra užtikrinamas nepertraukiamas valyklos darbas. Įgyvendinus šį projektą, bus efektyviau valomos nuotekos ir pagerės vandens telkinių ekologinė būklė. Taip pat daugiau kaip 500 tūkst. gyventojų naudosis švaresniu vandeniu, – sakė APVA ES programų valdymo departamento Taršos prevencijos skyriaus vedėjas Mindaugas Gustas.
Rekonstravus nuotekų valyklą bus padidintas jos našumas. Po rekonstrukcijos valykla bus pajėgi išvalyti iki 30 proc. didesnį atitekančių nuotekų kiekį ir maždaug penktadaliu daugiau su nuotekomis atitekančių teršalų.
Valyklos rekonstrukcija bus sprendžiamos ir dažnų liūčių sukeliamos problemos. Siekiant užtikrinti didesnį valyklos pralaidumą liūčių metu, kai valyklai momentiškai tenka apdoroti didelį kiekį nuotekų, bus pastatytas naujas grotų pastatas su smėliagaudėmis, kuriame vyksta pirminis nuotekų valymas, atnaujintos pirminio dumblo ir grąžinamo dumblo siurblinės, jose pakeičiant nusidėvėjusią, funkcijų nebeatliekančią įrangą, rekonstruoti paskirstymo, komunikacijos kanalai, pakeisti vamzdynai.
Svarbiausia valyklos dalis, kuri bus rekonstruojama – 6 valykloje sumontuoti bioreaktoriai, atsakingi už biologinį nuotekų valymą. Rekonstravus bioreaktorius, biologinės grandies valymo efektyvumas bus padidintas net 50 proc. ir taip užtikrintas didesnis teršalų išvalymas. Rekonstravus reaktorius, įdiegus papildomą įrangą, azoto ir fosforo teršalų išvalymą ketinama padidinti daugiau nei 60 proc.
Rekonstrukcijos darbų vertė siekia 33 mln. eurų, iš kurių 80 proc. sudaro ES investicijos – 26 mln. eurų.
Darbus atlieka UAB „Arginta“ kartu su partneriais Atzwanger SpA ir EMIT group – Ercole Marelli Impianti Technologici Srl.
Projekto darbai turi būti atlikti iki 2023 m. rugpjūčio 31 dienos.

Dalintis socialiniuose tinkluose