Baigėsi kvietimas paramai gauti nemetaninių lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo mažinimui

Liepos mėn. pabaigoje baigėsi kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Aplinkos oro apsaugos 3.2.2. kryptį „Projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“.
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) gavo 2 paraiškas, kurių bendra prašoma finansuoti suma siekia 354 896 eurų. Šiuo metu APVA vertina paraiškas ir, jas įvertinusi, informuos pareiškėjus apie rezultatus.
Paraiškas Agentūrai buvo galima teikti nuo birželio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d.
Šiais projektais planuojama sumažinti NMLOJ kiekio patekimą į aplinkos orą.

 

Dalintis socialiniuose tinkluose