Baigiami kai kurie Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros darbai

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (URATC) įgyvendina projektą „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“.


Pagrindinis šio projekto tikslas – Utenos regione sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Šio projekto įgyvendinimo metu Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyne jau statomi mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginiai su anaerobiniu pūdymu. Taip bus siekiama sumažinti kartu su buitinėmis atliekomis į sąvartyną patenkančių biologiškai skaidžių atliekų kiekius.


Mechaninio rūšiavimo pastate jau montuojama atliekų rūšiavimo įranga: stovi atliekų rūšiavimo bunkeris, atliekų surinkimo separatorius, mechaninio rūšiavimo įrangos konvejeriai. Pasak URATC direktoriaus Mindaugo Bobelio, ši įranga turėtų pradėti veikti jau šių metų rugsėjo mėnesio pabaigoje. Taip pat baigta statyti antrinių žaliavų ir kietojo atgautojo kuro sandėliavimo pastogė. 

 

Remiantis www.uratc.lt inf. ir nuotr. 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose