Baigtas vienas didžiausių užterštų teritorijų tvarkymo projektų

Pasinaudojant ES parama baigtas vienas didžiausių užterštų teritorijų tvarkymo projektų, kurio metu už beveik 2 milijonus eurų sutvarkyta užteršta teritorija pietrytinėje Šiaulių miesto dalyje, abipus Aviacijos gatvės, buvusio sovietinio Zoknių oro uosto kuro bazės teritorijoje ir šalia jos.

Atlikus detalius ekologinius tyrimus 33 ha ploto minėtoje teritorijoje buvo nustatyta iš praeities paveldėta teritorijos tarša naftos produktais. Didžiojoje dalyje teritorijos gruntiniame vandenyje tarša viršijo leidžiamas ribines koncentracijas šimtus, o kartais ir tūkstančius kartų. Be to gruntiniame vandenyje nustatyta tarša benzenu, etilbenzenu, ksilenu bei toluenu.

Siekiant pakeisti susidariusią situaciją, užteršta teritorija buvo valoma, minimizuojant istorinę taršą. Projekto metu buvo valomi užteršti požeminiai vandenys 13 ha teritorijoje. Likvidavus intensyvaus teršimo židinius yra reikšmingai sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šis projektas buvo paskutinis ir vienas didžiausių 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektas.

Pagal šią APVA priemonę įgyvendinti 44 projektai, kurių metu buvo sutvarkyta 50 potencialiai užterštų teritorijų, kurių bendras plotas sudaro 34,42 ha. Šių projektų įgyvendinimui skirta 15 mln. eurų Sanglaudos fondo lėšų. Galimi pareiškėjai buvo savivaldybių administracijos ir Lietuvos kariuomenė.

[metaslider id=”34600″]

 

Dalintis socialiniuose tinkluose