Baigtas Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos pirmas etapas

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) informuoja, kad Projekto vykdytojas UAB „Vilniaus vandenys“ užbaigė didžiausios šalyje nuotekų valyklos rekonstrukcijos pirmojo etapo darbus. Tai projekto „Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija” 05.3.2-APVA-V-013-04-0010 dalis. APVA – šio projekto įgyvendinančioji institucija.

Valyklos rekonstrukcijos pirmojo etapo darbus atliko UAB „Arginta“ kartu su jungtinės veiklos partneriais „Atzwanger SpA” ir „EMIT Group – Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l” pagal 2020 m. rugpjūčio mėn. pasirašytą rangos sutartį, kurios darbų vertė  – 36,2 mln. Eur be PVM. Projektas finansuotas ES sanglaudos fondo ir UAB „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

„Šio projekto mastas lėmė kitokį projekto administravimą. Projekto vykdytojo ir rangovo prašymu, suderinus su Agentūra, dėl itin didelių darbų apimčių viso projekto įgyvendinimo metu buvo teikiami kasmėnesiniai mokėjimo prašymai juose deklaruojant apmokėjimui patirtas faktines išlaidas (įprastai mokėjimo prašymai teikiami kas 2-3 mėn.). Taip pat projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomi rangos sutartyje numatyti avansiniai atsiskaitymai bei dėl 2022-02-24 prasidėjusio karo Ukrainoje pabrangus medžiagoms ir darbams – rangos sutarties keitimai indeksuojant neatliktų darbų kainą bei skiriant projektui papildomą finansavimą. Visa tai užtikrino, kad projektas buvo užbaigtas laiku bei į Nerį išleidžiamos daugiau kaip pusės milijono gyventojų nuotekos bus išvalytos iki reikiamo lygio. Tai neabejotinai turės teigiamos įtakos ne tik Neries ir Nemuno upių žuvims, bet ir Baltijos jūros ekosistemai,“  – teigia APVA Taršos prevencijos skyriaus vedėjas Mindaugas Gustas.

Remiantis UAB „Vilniaus vandenys” informacija, po rekonstrukcijos valyklos pajėgumai padidėjo 60 proc. Taip pat pagerėjo nuotekų valymo kokybė – valykloje bus sulaikomos ypač mažos – iki 6 mm dalelės, o per parą bus išvalomos 82 tonos teršalų.

Dalintis socialiniuose tinkluose