Baigti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai Jonavoje

UAB „Jonavos vandenys“ džiaugiasi, kad nuo 2004 metų Jonavos mieste ir rajone įgyvendino jau penkis Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamus vandentvarkos sektoriaus projektus (1 projektas finansuotas 2000-2006 m. finansavimo programos lėšomis, 3 projektai  2007-2013 m. programos lėšomis, 1 projektas pagal 2014-2020 m. programos laikinąją tvarką).


Investicijų dėka infrastruktūros plėtros darbai (vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas ir rekonstrukcija, nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstrukcija, vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija, dumblo kompostavimo aikštelės įrengimas) vykdyti Jonavoje, Upninkuose, Išoruose, Kalnėnuose, Rukloje, Gineikiuose. Išplėtus ir sutvarkius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą neabejotinai pagerintos Jonavos miesto ir rajono gyventojų buities sąlygos.


2014 – 2015 metais vykdyti ir užbaigti naujausio Projekto „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Jonavoje“ veiklos darbai. Jonavos vandens gerinimo įrenginiai (1 vnt.) aptarnauja gana tankiai apgyvendintą ir urbanizuotą teritoriją. Rekonstruotų irenginių našumas 8000 kub. m per parą/ 500 kub. m. per valandą. Numatyta, kad VGĮ aptarnaus apie 13,9 tūkst. būstų / 32 tūkst. gyventojų. Atlikus rekonstrukcijos darbus, Jonavos miesto ir rajono (Ragožių km.)  gyventojams tiekiamas nugeležintas bei nuo amonio ir mangano išvalytas vanduo, kurio kokybė atitinka visus tarptautinius geriamojo vandens kokybės reikalavimus ir patvirtintas higienos normas.


UAB „Jonavos vandenys“ savo lėšomis užtikrina ir užtikrins tinkamą vandens gerinimo įrenginių funkcionavimą, efektyvų infrastruktūros naudojimą, bei ilgalaikį technine ir ekonomine prasme prieinamą socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų teikimą.


Rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai dar 2015 m. gruodžio 22 d. priduoti eksploatacijai. Jonavos rajono vadovai, bendrovės vadovas ir rangovas UAB „Eigesa“ perkirpo simbolinę juostelę ir oficialiai paskelbė apie vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos pabaigą. Vadovai džiaugiasi, kad Jonava neatsilieka vykdydama aplinkos apsaugos politiką ir įsisavina Europos sąjungos finansinę paramą investuodama į vietos vandentvarkos ūkį bei gyventojų gerovę.

 

Bendra projekto „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Jonavoje“ vertė – 2,65 mln. eurų. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“, vadovaujantis Laikinosios tvarkos aprašu (patvirtintas 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998). Projektą numatyta priskirti 2014–2020 m finansavimo programos priemonei Nr. 05.3.3-APVA-V-013

 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose