Už ES fondų investicijas – vandentvarkos infrastruktūros plėtra Kaune

Įmonė „Kauno vandenys” jau šių metų pavasarį pradės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros bei renovacijos darbus, tarp kurių vyks ir nuotekų valyklos atskirų grandžių renovacija bei lietaus nuotekų tinklų statyba labiausiai šios problemos kamuojamuose rajonuose. Tokiems darbams prireiks ne vieno milijono eurų, todėl lėšos bus skirtos ne tik iš įmonės biudžeto, bet ir iš ES fondų.
Pasak įmonės generalinio direktoriaus Lino Baltrėno, artimiausiuose bendrovės planuose numatyta plėsti 18,27 km vandentiekio ir 34,79 km nuotekų tinklų, o rekonstruoti planuojama 17,61 km vandentiekio ir beveik 9 km nuotekų tinklų. Palyginti su Vilniuje veikiančia tokios pat paskirties įmone, Kaune nuotekų tinkluose avarijų įvyksta 40 proc. daugiau. Todėl dalis lėšų bus skirta ir senų tinklų renovacijos procesui. Per 2016-2020 m. minėtiems darbams prireiks apie 20 mln. eurų.
Lietaus nuotekų tinklų problemą bendrovė „Kauno vandenys“ sprendžia nebe pirmus metus, tačiau Kaune dar yra rajonų, kuriuose būtina nedelsiant pradėti paviršinių nuotekų tinklų statybą. Problemiškomis vietovėmis įmonės vadovas įvardija Žaliakalnio ir Aleksoto mikrorajonus. Minėtose teritorijose prasidėjus liūtims ar pavasario atlydžiui, vandens plaunami šlaitai pradeda slinkti, keldami grėsmę ne tik žmonių turtui, sveikatai, bet ir gyvybei.
Nutiesti naujų paviršinių nuotekų tinklų įmonė savo planuose numačiusi apie 25 km, minėtai plėtrai numatyta skirti apie 12 mln. eurų – 85 proc. lėšų bus skirta iš ES fondų, 15 proc. lėšų bendrovė „Kauno vandenys“ investuos pati. Įmonės planuose sprendžiant paviršinio vandens problemas planuojama apimti apie 549 ha Kauno miesto teritorijos.
Iš viso per artimiausius kelerius metus bendrai planams įgyvendinti ketinama investuoti daugiau kaip 30 mln. eurų – tai bus nuosavos ir ES fondo lėšos. Iki šiol tarp tokio tipo įmonių tinklų remontui ir renovacijai bendrovė „Kauno vandenys“ yra skyrusi daugiausia lėšų.
Neseniai už ES Sanglaudos fondo ir šalies biudžeto lėšas nuotekų valykloje pastatyta nuotekų dumblo džiovinimo įranga. Projektui įgyvendinti prireikė beveik 10 mln. eurų. Pasak bendrovės „Kauno vandenys“ techninio projektų skyriaus viršininko Dainiaus Gudavičiaus, tokia įranga leido sukurti reikiamus nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Kauno regione, atitinkančius ES keliamus aplinkosaugos reikalavimus.
Remiantis laikraščio „Kauno diena“ inf. ir www.visaginoenergija.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose