Beveik 1000 – tiek gyventojų dar gali pasinaudoti parama gyvenamiesiems namams modernizuoti ir šilumos siurbliams bei katilams pasikeisti

Liko kiek daugiau nei savaitė gyventojams teikti paraiškas individualiems gyvenamiesiems namams atnaujinti ir šilumos siurbliams bei biokuro katilams pasikeisti.
„Iš gautų prašymų skaičiaus matome, jog nepanaudota daugiau kaip pusė skirtos sumos. Norime paraginti gyventojus pasinaudoti šia finansavimo galimybe ir taip sutaupyti lėšų ateičiai“, – sako Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Nacionalinių programų valdymo departamento direktorius Jonas Balkevičius.
Šiai dienai APVA sulaukė beveik 150 gyventojų prašymų kompensacijoms gyvenamųjų namų modernizavimui gauti. Prašoma lėšų suma sudaro 1,2 mln. eurų. Priemonei iš Klimato kaitos programos lėšų viso skirta 4,2 mln. eurų.
Paramos galima tikėtis, jeigu po namo atnaujinimo bus pasiekta ne mažesnė nei B jo energinio naudingumo klasė ir šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos sumažės ne mažiau kaip 40 proc., palyginti su ankstesnėmis.
Kompensacijų gali prašyti gyventojai, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
Išmokos dydis apskaičiuojamas, padauginus namo naudingą plotą iš fiksuoto dydžio (už 1 m2 – 75 eurai). Maksimali kompensacija vienam projektui gali siekti iki 14,5 tūkst. eurų.
Kvietimą rasite ČIA.
Šilumos siurbliams bei biokuro katilams pasikeisti APVA sulaukė 650 gyventojų prašymų už 1,8 mln. eurų. Viso lėšų tam skirta 4 mln. eurų.
Gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kitą iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į naują 5 klasės efektyvumo biokuro katilą arba šilumos siurblį, kuris naudoja geoterminę, hidroterminę arba aeroterminę energiją.
Kompensacines išmokas gali gauti asmenys, kuriems priklauso gyvenamieji namai – vieno buto pastatas arba gyvenamosios paskirties butas dviejų butų arba daugiabučiame pastate, kurių statyba yra visiškai užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
Maksimali finansavimo suma pareiškėjui gali siekti iki 14,5 tūkst. eurų, vidutiniškai ji sudaro 5-7 tūkst. eurų.
Kvietimą rasite ČIA.
Taip pat APVA yra paskelbus kvietimą teikti paraiškas šilumos tiekimo įmonėms. Jis skirtas gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius. Pagal šį kvietimą paraiškų kol kas negauta. Viso tam skirta lėšų yra 2 mln. eurų.
Paramą gali gauti gyvenamosios paskirties vieno buto pastato arba gyvenamosios paskirties buto dviejų butų pastate savininkai, o daugiabučiame name – gyvenamųjų butų savininkai.
Maksimalus subsidijos dydis vieno ar dviejų butų namui gali siekti iki 2 500  eurų, daugiabučiui namui – 10 000  eurų. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui.
Kvietimą rasite ČIA.
Paraiškas pagal visus 3 kvietimus Agentūrai galima teikti iki vasario 1 d. elektroniniu būdu – per informacinę sistemą APVIS.

Dalintis socialiniuose tinkluose