Beveik 30 mln. Klimato kaitos programos lėšų autobusų parko atnaujinimui

Šiandien startuoja kvietimas miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones. Tam viso skirta 27 mln. eurų iš Klimato kaitos programos lėšų.
Paraiškas gali teikti viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys juridiniai asmenys, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų institucijų nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais. Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui yra 10 mln. eurų. Subsidijos gali siekti iki 60 proc.
Paraiškas subsidijoms gauti juridiniai asmenys gali teikti per informacinę sistemą APVIS.
Su kvietimo sąlygomis kviečiame susipažinti ČIA.
Paraiškas APVA atrinks konkurso būdu pagal patvirtintus kriterijus, todėl paraiškos pateikimo data vertinimui įtakos neturi.
Atnaujinant autobusų parkų transporto priemones bus mažinamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis transporto sektoriuje, pagerinta viešojo transporto būklė, vairuotojų darbo sąlygos, teikiamos kokybiškesnės viešojo transporto paslaugos gyventojams.

Dalintis socialiniuose tinkluose