Biometano dujų gamybai ir biodujų išvalymui gautas rekordinis skaičius paraiškų

Baigėsi kvietimas investicinei paramai biometano dujų gamybai bei biodujų valymo įrenginiams įrengti. Gautas rekordinis skaičius paraiškų – net 22 paraiškos už 67,75 mln. eurų. Tai dvigubai daugiau nei šiai priemonei Aplinkos ministerija skyrė iš Klimato kaitos programos lėšų – 31 mln. eurų.

„Džiaugiamės tokiu dideliu susidomėjimu šia priemone. Investicijos į biometano dujų gamybą ir biodujų valymą paskatins žaliosios energetikos plėtrą, mažins iškastinio kuro naudojimą ir padės pasiekti klimato švelninimo tikslus“, – sako aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus.

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paskelbtas kvietimas truko nuo liepos 3 d. iki rugsėjo 1 d. Paraiškas gauti paramą pagal šią priemonę galėjo teikti LR juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės, taip pat žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.

Įvertinus projektus, finansavimas APVA direktoriaus įsakymu bus skirtas iki 2023 m. pabaigos.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui – 4 mln. eurų, kai statomi nauji biodujų gamybos, biodujų kartu su biometano gamybos įrenginiai ir 1,7 mln. eurų, kai įgyvendinama biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų arba statomų biodujų gamybos įrenginių.

Investicinė parama skiriama naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais, leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus, panaudoti transporto sektoriuje arba naudoti savo elektros/šilumos energijos poreikiams aprūpinti. Taip pat naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams prie esamų biodujų jėgainių, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.

Nuo 2020 m. biometano gamybai ir valymui Aplinkos ministerija iš Klimato kaitos programos skyrė  23 mln. eurų. Įgyvendinama 12 projektų.

2020 m. gauta 17 paraiškų už 17,4 mln. eurų, finansuoti 4 projektai, kuriems skirta 8 mln. eurų. 2021 m. gauta 18 paraiškų už 40,3 mln. eurų, finansuoti 8 projektai, jiems skirta 15 mln. eurų.

2022 m. kvietimą biometano gamybai ir valymui skelbė Centrinė projektų valdymo agentūra, iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės RRF lėšų, įmonėms buvo paskirstyta 14,35 mln. eurų.

Dalintis socialiniuose tinkluose