Bus remiama išmanioji melioracijos sistema

Nuo gruodžio 14 dienos Aplinkos projektų valdymo agentūrai bus galima teikti paraiškas dėl finansavimo reguliuojamajam drenažui įsirengti. Iš Klimato kaitos programos lėšų tam viso skirta 4 mln. Eur.
Paraiškos bus priimamos iki 2021 m. vasario 1 d. Jas bus galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu: https://apvis.apva.lt/
Išmaniosios melioracijos įrengimui vietoje dabar esančios melioravimo sistemos paraiškas galės teikti:

  • savivaldybės vykdomoji institucija;
  • melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
  • fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Remiama veikla
Valstybei nuosavybės teise ir privačių žemės sklypų savininkams priklausančios melioracijos sistemos rekonstravimas, ne mažiau kaip 70 proc. pagrindinio rinktuvo ilgio įrengiant reguliuojamo drenažo sistemas vandens lygiui reguliuoti lietinguoju ar sausros periodu, mažinti neigiamą poveikį aplinkai.
Reguliuojamo drenažo įrengimo tikslai

  • išmaniai sureguliuoti dirvožemio drėgmės režimą;
  • sumažinti cheminių medžiagų išplovimą į paviršinius vandens telkinius taip gerinant jų būklę;
  • sumažinti išsiskiriančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį žemės ūkio sektoriuje;
  • prisitaikyti prie besikeičiančių klimato sąlygų.

Paraiškų atrankos būdas – konkursinis.
Kvietimas bus paskelbtas  nuo gruodžio 14 dienos.  

changemakers.org nuotr.

Dalintis socialiniuose tinkluose