Nauji vandentiekio tinklai Šakių miesto ir rajono gyventojams

UAB „Šakių vandenys“ informuoja, kad projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ papildytas nauja rangos sutartimi „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Striūpuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose“.

 

Pasak bendrovės direktoriaus Vaido Litinsko, atsiradus galimybei gauti papildomą finansavimą pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ buvo sugebėta tuo pasinaudoti ir projektui pritraukti papildomai 4.321.712,23 eurų. Visos šios išlaidos bus skirtos toms vietovėms, kuriose dar nėra išplėtota arba nepakankamai išplėtota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. V. Litinsko nuomone, finansavimą pavyko gauti dėl to, nes bendrovė „Šakių vandenys“ buvo tam pasiruošusi ‒ yra sukaupusi didelę patirtį įgyvendindama ankstesnius projektus, turėjo techninį darbo projetą, kurį dar 2012 m. atliko bendrovė „Evikta“.


Šio projekto naujos veiklos tikslas – vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šakių ir Kudirkos Naumiesčio aglomeracijose, kurios apims Šakių miestą, Striūpų, Girėnų, Giedručių kaimus bei Kudirkos Naumiesčio miestą ir Būblelių kaimą. Minėtose teritorijose gyventojai nėra aprūpinti kokybišku geriamu vandeniu, nuotekų sistema nėra tinkamai įrengta. Dėl to stipriai teršiama aplinka bei atsiranda neigiamas poveikis žmonių sveikatai. Atsižvelgiant į esamas aplinkosaugos problemas bei poreikį jas spręsti, Šakiuose ir Šakių rajone bus gerinamos vandentvarkos paslaugos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrins kokybiško vandens tiekimą gyventojams bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymą.


UAB „Šakių vandenys“ jau pasirašė rangos darbų sutartį su rangovu A. Žilinskis ir Ko UAB. Vykdant šią Rangos sutartį, Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Striūpuose, Kudirkos Naumiestyje ir Būbleliuose bus paklota apie 6,03 km naujų vandentiekio tinklų ir apie 18,83 km naujų nuotekų tinklų. Prie centralizuotų nuotekų tinklų bus suteikta galimybė prijungti 524 būstams, kuriuose gyvena 1362 gyventojai. Prie naujai paklotų vandentiekio tinklų galės prisijungti 242 būstai, t.y. vandentiekio sistema bus aprūpinti 629 gyventojai. Nutiesus tinklus padidės paslaugų prieinamumas. Tokiu būdu bus sprendžiamos gyventojų problemos ir taip gerinamos jų gyvenimo sąlygos. Darbus planuojama atlikti dar šiais metais.


Nutiesus naujus vandentiekio tinklus, Šakių miesto ir rajono gyventojams bus tiekiamas higienos reikalavimus atitinkantis vanduo, kurio kokybe nuolat rūpinsis tiekėjas – UAB „Šakių vandenys“.


Bendra viso projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ vertė siekia apie 7,62 mln. eurų. Darbai finansuojami 2007–2013 m. ES Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Projekto vykdytojo lėšomis. ES struktūrinių fondų finansavimas siekia apie 6,47 mln. eurų, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos sudaro apie 0,76 mln. eurų, projekto partneris – Šakių rajono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 0,34 mln. eurų. UAB „Šakių vandenys“ lėšos sudaro apie 0,043 mln. eurų. 

 

 

australiaonlinecourses.com nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose