Dar beveik 50 įmonių ir įstaigų naudos atsinaujinančius energijos išteklius

48 – tiek valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų bei privačių juridinių asmenų pateikė paraiškų atsinaujinantiems energijos ištekliams diegti. Prašoma paramos suma siekia beveik 2,5 mln. eurų.
Paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) buvo galima teikti iki pernai metų gruodžio 31 dienos.
Pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“ gautos 25 paraiškos už daugiau kaip 2 mln. eurų. Viso iš Klimato kaitos programos lėšų buvo skirta 2 mln. eurų.
Didžioji dalis paraiškų yra iš Lazdijų, Kauno ir Alytaus savivaldybių. Daugiausiai prašoma kompesuoti šilumos siurblius, skirtus karšto vandens ir šilumos energijos gamybai. Mažiausio populiarumo kol kas sulaukė 5 klasės biokuro katilai bei saulės kolektoriai.
Pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams“ gautos 23 paraiškos už beveik 0,5 mln. eurų. Viso iš Klimato kaitos programos lėšų buvo skirta 1 mln. eurų.
Prašomos kompensuoti įrangos pasiskirstymas įvairus – nuo saulės kolektorių, šilumos siurblių iki 5 klasės biokuro katilų.
Šie Klimato kaitos programos lėšomis finansuojami kvietimai skirti skatinti įmones bei įstaigas pereiti prie švarios energetikos ir prisidėti prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

Dalintis socialiniuose tinkluose