Dar beveik 800 namų ūkių prisidės prie švaresnės ir žalesnės aplinkos

Šiandien baigėsi kvietimas teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai kompensacijoms už iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių keitimą į efektyvesnius šildymo įrenginius – 5 klasės biokuro katilus ir šilumos siurblius.
Gauti 769 gyventojų prašymai už 2,44 mln. eurų. Iš Klimato kaitos programos lėšų šiai priemonei šiemet buvo skirti 3 mln. eurų.
„Susidomėjimas šiomis skatinimo priemonės dar kartą patvirtina, kad jos svarbios ir reikalingos. Gyventojai ne tik sutaupo lėšas tvariau pasigamindami šilumos energiją, bet ir prisideda prie aplinkosaugos tikslų – nauji šildymo įrenginiai daug mažiau teršia aplinką“, – sako APVA Nacionalinių programų valdymo departamento direktorius Jonas Balkevičius.
Gyventojai paraiškas per informacinę sistemą APVIS galėjo teikti nuo gegužės 11 d. iki birželio 9 d. Prašymus Agentūra įvertins per mėnesį ir iki liepos vidurio informuos pareiškėjus apie rezultatus.
Projektai bus atrinkti konkurso būdu pagal nustatytus kriterijus. Kompensacijos skyrimui jokios įtakos neturi paraiškos pateikimo greitis, t. y. nesvarbu ar paraiška pateikta pirmąją ar paskutinę kvietimo dieną.
Atkreipiame dėmesį, kad gavus Agentūros patvirtinimą apie suteiktą paramą, gyventojai taršius biokuro katilus pasikeisti ir išlaidų kompensavimo prašymus pateikti APVA turės ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti paraiškas pabaigos dienos, t. y. iki 2021 m. kovo 9 d.
Šių projektų įgyvendinimas prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir aplinkos kokybės gerinimo.

Dalintis socialiniuose tinkluose